Kedvencekbe

Dombi Ferenc életrajza

Dombi Ferenc
 

 

A Hang könyvek szerzője, a Hang Szociális Alapítvány alapítója 1927 november 25-én született (Hont megye) Szob községben, egy tizenkétgyermekes család ötödik gyermekeként, mint első fiú.
Tanulmányait Székesfehérvárott és Szegeden végezte. 1954-ben szentelték pappá. Egy évig káplán, majd hitoktató.
1960-tól az állam nem engedélyezi hivatalos működését Székesfehérvárott és Nagy-Budapest területén. 1976. október 4-én LÉLEKKERESZTSÉGBEN részesül Alsószentivánon.
1977-től nem kap engedélyt önálló működésre.
1979-től Pátkán működhet, mint plébános, egészen nyugdíjaztatásáig, 1987-ig.
Ezután két hónapot tölt Medjugorjében, ahol törött lába csodálatos módon egy pillanat alatt meggyógyul. Az előző politikai rendszer bukása után, 1991-ben engedélyt kap a Váci Megyés Főpásztortól arra, hogy INÁRCS községben kisegítő lelkipásztori munkát végezhessen. Itt a hívek áldozatos szeretete, és a helyi önkormányzat jóindulatú hozzáállása folytán két év alatt plébániát építenek számára, s a Váci Megyés Főpásztortól folytatólagosan évenként engedélyt kap a további működéshez. Itt, INÁRCSON erősödik meg benne a HANG, melyben égi lények gondolatait ismeri fel.
Könyvei ezeket a gondolatokat tartalmazzák.
"Míg idea valami, addig csak hordozóját boldogítja. A megvalósult idea kell, hogy hordozza Alkotóját. Erre és ezért teremtettelek!" (HANG)
Működési engedélyét 1997 őszén, a Váci Megyés-főpásztor, a Váci Egyházmegye területére vonatkozóan visszavonta. Majd 1999 őszén ismét visszakapta.
2004. május 1-én elhagyta a földi világot, és égi otthonába költözött.


Égi_béke_zászló.jpg
Hang szociális alapítvány : hangalapitvany@t-online.hu